·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Etapes


3 Fotos

1r Cicle d'ESO


Comprén els dos primers cursos de l'etapa.

Objectius prioritaris

 • Potenciació dels aprenentatges de totes les matèries curriculars.
 • Adaptació a la nova etapa i el seu funcionament.
 • Treball de les competències socials i educació socio-emocional.
 • Orientació personal.

Activitats del 1r cicle d'ESO

 • Projecte educat 2.0: Els cursos de 1r i 2n d'ESO participen del projecte educat 2.0. Cada alumne disposa del seu ordinador i material digital per completar el treball de les diferents matèries, i a les totes les aules hi ha pissarra digital, projector i equip de so.
 • Treballs de Síntesi: A 1r d'ESO "Festa de primavera” i a 2n d'ESO "Esport i natura”.
 • Grups de desdoblament en les àrees de llengua catalana, llengua anglesa,  matemàtiques, Naturals (laboratori) i tecnologia.
 • Hora setmanal d'atenció tutorial individualitzada.
 • Convivències cristianes i colònies a 1r i 2n.
 • Acció tutorial: resolució de conflictes, educació per a la salut, educació socio-emocional, tècniques d'estudi i orientació vocacional-professional.
 • Estudi dirigit: es treballa l'organització de la feina i tècniques d'estudi.
 • Activitat i joc dirigit en el temps d'esbarjo: competicions esportives, teatre, dansa (coreografies) i biblioteca.
 • Tallers a l'aula a càrrec d'institucions externes.
 • 'Speaking' amb professors nadius.
 • Sortides culturals (relacionades amb el currículum acadèmic) i lúdiques (carnaval, piscina...)
 • Participació en concursos literaris interns (Memorial Alfonso Corral) i externs.
 • Participació en concursos científico-tecnològics (Memorial Ricardo Cucala).
 • Projectes trimestrals on els alumnes desenvolupen un tema triat per ells mateixos.