·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Etapes


3 Fotos

1r Cicle d'ESO


1r Cicle d'ESO

L´ESO va adreçada als alumnes d'edats compreses entre els 12 i els 16 anys i s'estructura en quatre cursos.
Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura, en el marc d'un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l'ensenyament primari i completi la formació cultural.

El Currículum (conjunt de dades i mèrits acadèmics cursats per l'alumne) s'organitza majoritàriament en matèries anuals.

Entre aquestes matèries, n'hi ha de comunes (obligatòries per a tots els alumnes) i de variables (optatives a triar pels alumnes). La possibilitat d'elecció s'amplia a mesura que s'avança en els cursos de l'ESO.
En aquesta etapa, l'alumne ha de cursar cada any un Treball de Síntesi, que està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge interdisciplinari que seran avaluades i ens donaran informació del grau d'assoliment de les capacitats formulades en els objectius generals que apareixen establerts en el currículum.

Objectius prioritaris

 • Potenciació dels aprenentatges de totes les matèries curriculars.
 • Adaptació a la nova etapa i el seu funcionament.
 • Treball de les competències socials i educació socio-emocional.
 • Orientació personal.

Activitats del 1r cicle d'ESO

 • Projecte educat 2.0: Els cursos de 1r i 2n d'ESO participen del projecte educat 2.0. Cada alumne disposa del seu ordinador i material digital per completar el treball de les diferents matèries, i a les totes les aules hi ha pissarra digital, projector i equip de so.
 • Treballs de Síntesi: A 1r d'ESO "Mobilitat i sostenibilitat al barri” i a 2n d'ESO "Esport i natura”.
 • Grups de desdoblament en les àrees de llengua catalana, llengua anglesa,  matemàtiques i tecnologia.
 • Hora setmanal d'atenció tutorial individualitzada.
 • Convivències cristianes.
 • Acció tutorial: resolució de conflictes, educació per a la salut, educació socio-emocional, tècniques d'estudi i orientació vocacional-professional.
 • Estudi dirigit: es treballa l'organització de la feina i tècniques d'estudi.
 • Activitat i joc dirigit en el temps d'esbarjo: competicions esportives (bàsquet i futbol), teatre, dansa (coreografies) i biblioteca.
 • Tallers a l'aula a càrrec d'institucions externes.
 • 'Speaking' amb professors nadius.
 • Sortides culturals (relacionades amb el currículum acadèmic) i lúdiques (carnaval, piscina...)
 • Participació en concursos literaris interns (Memorial Alfonso Corral) i externs.
 • Participació en concursos científico-tecnològics (Memorial Ricardo Cucala).