·  TEL. 93 449 7196 · EMAIL esc-santjaume@xtec.cat
 · 

Etapes

EDUCACIĶ INFANTIL


El parvulari és el segon cicle de l'Educació infantil (P3, P4 i P5).

Aquesta etapa educativa proporciona un ambient ric en propostes i possibilitats per a que els nens i les nenes puguin anar madurant i sistematitzant els nous aprenentatges per tal d'afavorir l'autonomia de l'infant.

 

Objectius prioritaris:

  • Fomentar l'autonomia personal.
  • Conèixer el propi cos i les seves possibilitats.
  • Aprenentatge d'hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
  • Observar i experimentar la comprensió del món natural, social, físic i material.
  • Conèixer i vivenciar les festes i tradicions de la cultura pròpia.
  • Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic;
  • Iniciar el procés d'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
     

Activitats destacades:

 

ANGLÈS PRECOÇ: L'aprenentatge d'aquesta llengua s'inicia des de P3.

 

NATACIÓ: Activitat de desenvolupament físic per tal d'afavorir el coneixement del medi aquàtic.

 

JOCS ESPORTIUS: Activitats i jocs dirigits adreçats a desenvolupar el coneixement, coordinació i control del propi cos.

 

EntusiasMAT: Projecte d'innovació pedagògica que desenvolupa les intel·ligències múltiples a través de les matemàtiques.

 

RACÓ DEL CONTE I TALLER DE LECTURA: Activitat per a fomentar l'ús de la llengua i afavorir una bona expressió oral.

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: Afavorir l'autoconeixement i les habilitats socials i emocionals dels alumnes per tal de prevenir i aprendre a resoldre situacions de conflicte.

 

NOVES TECNOLOGIES: Iniciar-se en l'ús de la robòtica i utilització de l'iPad.

 

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA: per reforçar els aprenentatges.

 

HORES DE SUPORT: treball en grup reduït dins i fora de l'aula per recolzar els aprenentatges.

 

SETMANA DE LA SOLIDARITAT: setmana especial on es treballen els Drets dels infants/Medi ambient en cursos alterns.